"UT AV TIDEN"

(musikk for bisettelse og begravelse)


De fleste av oss har opplevd at en av våre kjære eller nærmeste har blitt revet bort og har gått ut av tiden.

Livet kan være nådeløst til tider og du sitter igjen i et hav av følelser og med et ønske om å vise den avdøde en siste respekt utført i ekte kjærlighet.


En personlig seremoni i en kirke eller på et tilsvarende sted kan være viktig for å vise en slik siste aktelse for den man er glad i.


Sang, musikk og tekst er som oftest en svært viktig del av seremonien, uansett hvilken seremoniform man har valgt.                                                                                            

Det musikalske er med på å sette stemningen og en ramme rundt det hele.                                                                                                                     

                    

Øyvind Borgemoen Lyse og Preben Olram er musikere og stemmeaktører som har lang fartstid og erfaring innen dette.

De er begge vokalister og multiinstrumentalister (gitar, bass, piano etc.) og har over tid opparbeidet seg et repertoar som spenner fra de mest tradisjonelle salmer til finstemte låter som de fleste har et forhold til. 
Link til musikkeksempler:


preben.olram@gmail.com


eller mobil:

00 47 909 18 328

00 47 928 46 553


Del denne siden