"UT AV TIDEN"

(musikk for bisettelse og begravelse)


De fleste av oss har opplevd at en av våre kjære eller nærmeste har gått ut av tiden.

Kanskje sitter sitter du igjen alene og har et ønske om å gi den som er borte en siste musikalske hilsen.


En personlig seremoni i en kirke eller på et tilsvarende respektfult sted, kan være viktig når man gir en siste hilsen til den man har vært glad i.


Sang, musikk og tekst er som oftest en svært viktig del av seremonien, uansett hvilken seremoniform man har valgt.                                                                                            

Det musikalske er med på å sette stemningen og en riktig ramme rundt det hele.                                                                                                                     

                    

Øyvind Borgemoen Lyse og Preben Olram er musikere og har lang fartstid og erfaring innen dette området.

De er begge vokalister og multiinstrumentalister (gitar, bass, piano etc.) og har over tid opparbeidet seg et repertoar som spenner fra de mest tradisjonelle salmer til finstemte låter som de fleste har et forhold til. 
Link til musikkeksempler:


preben.olram@gmail.com


eller mobil:

00 47 909 18 328

00 47 928 46 553


Del denne siden